Správa PPC

Zkratka PPC vychází z anglického Pay Per Click, tedy platba za kliknutí. V současné chvíli je PPC reklama jednou z nejefektivnějších a nejrozšířenějších forem reklamy na internetu. Další vžité označení pro PPC je také kontextová reklama. Nejde však o zcela přesné označení, protože za kontextovou reklamu lze považovat i jiné typy reklam založené na jiných platebních modelech.
Kouzlo PPC reklamy spočívá v tom, že se zobrazuje převážně na těch stránkách, které nějak souvisí s Vámi požadovaným tématem. Neplatí se však za zobrazení, ale pouze za kliknutí. Platíte tedy pouze za reálného návštěvníka webu, u kterého je navíc předpoklad, že bude Vaším potenciálním zákazníkem. Náklady na reklamu máte pod kontrolou a velmi snadno si dokážete zjistit, zda se Vám kampaň vyplatí či nikoliv.
Nejčastěji PPC najdete při zobrazování výsledků hledání vyhledavačů, například Google či Seznam. Tyto dvě společnosti také provozují dva největší tuzemské PPC systémy - Google Adwords a Sklik. Dále je v ČR možné inzerovat ještě prostřednictví systému eTarget či AdFox. Všechny čtyři systémy pak mají síť partnerských webů, které na své stránky také umisťují reklamy daného systému. Ten pak posílá na tyto weby reklamu odpovídající obsahu dané stránky.
Správa PPC systému není výrazně složitá a běžný uživatel internetu ji po prostudování nápovědy po technické stránce zvládne. Podstatně složitější o správa PPC kampaně po stránce logické. Je potřeba vybrat vhodná klíčová slova, jejich alternativy apod. Při správě reklamy nesmíte uvažovat jako prodejce či majitel firmy, ale jako zákazník, sledovat chování uživatelů, kteří přišli na základě kampaně, měřit konverze, vyhodnocovat statistiky. Tato část je už podstatně náročnější a to jak časově, tak vědomostně a předpokládá již pokročilejší zkušenosti s analytickými nástroji.
Správu PPC kampaní zajišťujeme prakticky od vstupu jednotlivých PPC systémů na český trh a realizovali jsme již stovky reklamních kampaní. Pracujeme aktivně se všemi nejrozšířenějšími PPC systémy. Známe jejich přednosti i nedostatky. Jsme schopni připravit analýzu klíčových slov, sestavit reklamní kampaň a tu následně spravovat.

V případě, že máte zájem o správu PPC kampaní, kontaktujte nás prosím, rádi s Vámi probereme všechny možnosti a doporučíme nejvhodnější řešení.