Na stará kolena aktivně

Rodina našich vlastních projektů je opět početnější. Počátkem října jsme spustili nový web orientovaný především na důchodce a lidi v předdůchodovém věku - www.nastarakolena.cz. Jeho cílem je oslovit populaci, která je na internetu dosud opomíjena.

Tím, jak populace stárne a zároveň se internet stává běžnou součástí našeho života, zvyšuje se i počet lidí, kteří s počítačem a internetem aktivně pracují. I ti, kteří se ještě před několika lety práci s počítačem usilovně bránili, nyní internet aktivně využívají a naopak si uvědomují, že jim pomáhá zůstat v kontaktu se svými vrstevníky a aktivně se účastnit dění v celé společnosti.
Informací určených primárně pro seniory na internetu každým dnem přibývá, nicméně je jen málo projektů, které by je aktivně a dlouhodobě nabízely koncentrovaně na jednom místě. Toto bílé místo na mapě internetu si klade za cíl zaplnit web Na stará kolena. Tématicky hodlá klást důraz především na aktivní život seniorů, tedy volnočasovým aktivitám, prevenci zdravotních problémů spojených s vysokým věkem, začlenění seniorů do běžného života. Další část se bude věnovat ekonomickým a finančním otázkám seniorů. Obsahovou nabídku pak doplňuje katalog důležitých institucí: domovy důchodců, pečovatelské služby atd.