Na stará kolena

Informační portál orientovaný především na důchodce a lidi v předdůchodovém věku. Tématicky kláde důraz především na aktivní život seniorů, tedy volnočasové aktivity, prevenci zdravotních problémů spojených s vysokým věkem, začlenění seniorů do běžného života. Věnuje se ale i ekonomickým a finančním otázkám seniorů. Obsahovou nabídku pak doplňuje katalog důležitých institucí: domovy důchodců, pečovatelské služby atd.

adresa webu: www.nastarakolena.cz


Na stará kolena
Na stará kolena