Banerová reklama

Bannerová reklama má v rámci běžných typů reklamních kampaní na internetu výsostné postavení. Patří k nejstarším a nejrozšířenějším formám reklamy na internetu vůbec. Může mít řadu podob a provedení. Bannery se dokáží díky novým technologiím animace srovnávat s jednoduchými videoklipy, narozdíl od reklamního spotu v televizi jsou však obohaceny o možnost interaktivity. Vhodné jsou jak k posílení značky, tak k oslovení vybrané cílové skupiny.
V povědomí odborné veřejnosti je bannerová reklama uložena jako reklama finančně nákladná a navíc s nízkou mírou prokliku. Rádi se Vám pokusíme tento předsudek vyvrátit. V našem podání může být bannerová reklamní kampaň levná a efektivní. Je samozřejmě nutné vybrat vhodný cílový web, formát a pozici na webu a také a oslovit tu správnou skupinu uživatelů.

Naše nabídka bannerové reklamy

Nabízíme bannerovou reklamu na serverech, které jsou napojeny na náš vlastní sofistikovaný reklamní systém. Ten umožní zacílit nejen na vybraný web a pozici v rámci webu, ale i časové rozložení kampaně a navíc i cílení na region. Systém je tak vhodný nejen pro firmy, které chtějí oslovit celou republiku, ale i pro regionální prodejce, pro které internet není hlavním prodejním kanálem. Zatímco u kampaní, které neumožňují zacílit na region, platí inzerent za zobrazování reklamy i těm uživatelům, kteří se s největší pravděpodobností nestanou nikdy jejich zákazníky, v případě kampaně na našich webech tato nevýhoda mizí.
K reklamním kampaním poskytujeme podrobné statistiky, které Vám umožní kampaň vyhodnotit a případně pružně reagovat na její průběh. Naši odborní konzultanti Vám poradí s výběrem vhodného webu případně zajistí i výrobu vhodného reklamního banneru.
Naše portfolio čítá přibližně 20 webů, které v souhrnu denně navštíví zhruba 40 tisíc uživatelů denně. V nabídce máme jak zpravodajské servery, tak stránky se zábavnou tématikou nebo internetové služby. Výrazné zastoupení pak mají weby se zaměřením auto-moto.

Efektivita bannerové reklamy

Jak už jsme uvedli o pár řádků výše, bannerová reklama je vnímána jako jedna z nejdražších. Bohužel za to mohou především poskytovatelé reklamního prostoru. Ti v dobách, kdy byla bannerová reklama jednou z mála forem reklamy na internetu, nabízeli reklamu za přemrštěné sumy, které ve většině případů neodpovídaly výslednému efektu. Ve snaze nabídnout inzerentům co nejvíce možných ploch zahltili webové stránky velkým množstvím reklamy a její účinek rychle klesal. Dostavila se tzv. bannerová slepota, kdy uživatelé přestali reklamu vnímat a klikat na ni. To mělo v kombinaci s vysoko nasazenými cenami za zobrazení za následek rychlý pokles zájmu inzerentů o tento typ reklamy.
Výše uvedeného problému jsme si plně vědomi. Sami využíváme bannerovou reklamu pro vlastní projekty a známe její efektivitu. Naše cenová politika je proto nastavena tak, aby bannerové reklamní kampaně byly schopny konkurovat i jiným formám reklamy a současně přitom využily své předností, tedy posílení brandu. Díky regionálnímu cílení a cílení podle tématického zaměření webů zastoupených v našem portfoliu jsme schopni oslovit velmi úzce definovanou skupinu uživatelů. Webové stránky, na kterých nabízíme bannerovou reklamu, jsou rozvrženy tak, aby reklamní prostor byl jasně definovaný a jeho zastoupení bylo vyváženo s množstvím nekomerčního obsahu na stránce. Návštěvník webu pak není zahlcen reklamou a nabízené reklamní plochy nevnímá negativně.
V případě, že máte zájem dozvědět se o možnostech bannerové reklamy na našich webech, neváhejte nás kontaktovat.


Mám zájem o bližší informace k bannerové reklamě